Roeien met de riemen die je hebt

Onze missie

De stichting
‘Roeien met de riemen die je hebt (kort: RMRH) wil mensen met een krappe beurs,
mantelzorgers en degenen die worden verzorgd, mensen met een beperking met hun
begeleiders en/of gezin van een activiteit of een leuk dagje uit laten
genieten.

Onze laatste nieuwsitems

Bieden op waardebonnen van Bas Autowas

RMRH was bij Bas Autowas Voor het tweede opvolgende jaar heeft de Stichting RMRH weer 10 waardebonnen mogen ontvangen van Bas Autowas. Dit jaar worden

Wij hebben jou nodig!

Doneren

Vanaf 2 juli  2021 is de Stichting RMRH door de Belastingdienst  aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en opgenomen in het zogenaamde ANBI-register.Dat betekent dat vanaf het kalenderjaar 2021 een gift/donatie aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is in het jaar waarin de gift/donatie heeft plaatsgevonden.

Hopelijk brengt ons deze status ook wat extra donateurs\donaties op.

Wij staan ervoor dat uw donatie goed wordt besteed. Met uw sponsoring, donatie en gift zullen wij samen met de opbrengst van het Komaanboordfestival zoveel mogelijk wensen  in vervulling laten gaan.

U kunt uw donatie en gift overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0343 4278 69 van de Rabobank t.n.v. Stichting RMRH en onder vermelding van ‘Mijn bijdrage aan een lach’.

Alvast heel erg bedankt.