Doneren

Doneer nu

Vanaf 2 juli  2021 is de Stichting RMRH door de Belastingdienst  aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en opgenomen in het zogenaamde ANBI-register. Dat betekent dat vanaf het kalenderjaar 2021 een gift/donatie aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is in het jaar waarin de gift/donatie heeft plaatsgevonden.

Wij staan ervoor dat uw donatie goed wordt besteed. Met uw sponsoring, donatie en gift zullen wij samen met de opbrengst van het Komaanboordfestival zoveel mogelijk wensen  in vervulling laten gaan.

U kunt uw donatie en gift overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0343 4278 69 van de Rabobank t.n.v. Stichting RMRH en onder vermelding van ‘Mijn bijdrage aan een lach’.
 

Alvast heel erg bedankt.