ANBI status

Vanaf 2 juli  2021 is de Stichting RMRH door de Belastingdienst  aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en opgenomen in het zogenaamde ANBI-register.Dat betekent dat vanaf het kalenderjaar 2021 een gift/donatie aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is in het jaar waarin de gift/donatie heeft plaatsgevonden.

Hopelijk brengt ons deze status ook wat extra donateurs\donaties op.