Disclaimer

RMRH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek van een attractie/wedstrijd/dagtocht of andere activiteit die door de stichting wordt aangeboden.