RMRH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek van een attractie/wedstrijd/dagtocht of andere activiteit die door de stichting wordt aangeboden.